Auto keretööd on hädavajalikud sõiduki pikaealisuse ning turvalisuse tagamiseks. Need tööd hõlmavad laia spektrit teenuseid nagu mõlkide eemaldamine, rooste parandamine ning avariijärgne taastamine. Professionaalselt teostatud keretööd mitte ainult ei paranda sõiduki välimust, vaid aitavad säilitada ka selle konstruktsioonilist terviklikkust.

Eestis pakub mitmeid kvaliteetseid keretööde teenuseid ettevõtteid, kes on spetsialiseerunud eelkõige sõidu- ja pakiautodele. Nende teenuste hulka kuuluvad avariijärgsed remonttööd, korrosioonist tulenevate kahjustuste eemaldamine ja vanatehnika taastamine. Lisaks on Eestis töökodasid, mis pakuvad teenusena ka sõidukite poleerimist ja värvitöid, kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid nagu Termomeccanica kambrit ja Autorobot kerevenituspink.

Oluline on märkida, et keretööd ei piirdu üksnes välimuse taastamisega, vaid hõlmavad ka sõiduki turvalisuse ja funktsionaalsuse tagamist. Professionaalne keretööde teenindus, tagab, et sõidukid oleksid pärast remonti mitte ainult esteetiliselt meeldivad, vaid ka struktuurselt tugevad, säilitades nii sõiduki väärtust ja tagades reisijate ohutuse.

Auto keretööde tähtsus

Auto keretööd

Auto keretööd on oluline osa sõiduki hooldusest ja remondist. Need tööd tagavad sõiduki struktuurse terviklikkuse ja välimuse, mõjutades nii sõiduki turvalisust kui ka selle väärtust.

Kvaliteet

Kvaliteetsete keretööde tähtsus seisneb oskuste ja materjalide koosmõjus, mis annavad sõidukile uue elu. Kvaliteedis ei tehta kompromisse, kuna see mõjutab otseselt auto vastupidavust ja ohutust. Tööd peavad vastama kõrgeimatele standarditele ning olema sooritatud täpselt ja korrektselt.

Professionaalsus

Auto keretöid teostavate spetsialistide professionaalsus on määrava tähtsusega. See hõlmab põhjalikke oskusi kõigis keretööde etappides, alates kahjustuste hindamisest kuni nende taastamiseni. Ausus ja lojaalsus on samuti keskse tähtsusega, tagades klientide rahuolu ja usalduse teenusepakkuja vastu.

Teenuste spekter

Auto keretööd

Auto keretööd on oluline teenuste valdkond, mis hõlmab kerevenitust, plekitöid ja auto värvimist, et tagada sõiduki väljanägemise ja funktsionaalsuse taastamine pärast kahjustusi.

Kerevenitus

Kerevenitus on protsess, mis taastab sõiduki kere originaali lähedasele kujule pärast kokkupõrget või muud tüüpi deformatsiooni. Professionaalsel kereekspertil on oskused ja tehnilised vahendid, et tagada kerevenituse suur täpsus ja kvaliteet.

Plekitööd

Plekitööde all mõistetakse sõiduki kerel esinevate mõlkide ja kriimustuste parandamist. See hõlmab kahjustatud osade sirgendamist, täitmist ja lihvimist. Plekitööd on käsitöö, mille käigus taastatakse auto esteetiline ilme võimalikult originaalilähedaseks.

Auto värvimine

Auto värvimist võib pidada viimistlustöödeks, kus kõrgetasemeliselt on kombineeritud nii esteetika kui kaitse. Kvaliteetse auto värvimise käigus kantakse peale värvikihte, mis mitte ainult ei uuenda sõiduki välimust, vaid kaitsevad ka korrosiooni eest. Värvimisprotsessis kasutatakse kõrgkvaliteetset värv, ja tagatakse niiskus- ning temperatuurikontroll, et tulemus oleks vastupidav ja silmapaistev.

Sõiduki taastamisprotsess

Sõidukite taastamisprotsess nõuab põhjalikku lähenemist alates kahjukäsitlusest kuni remondikalkulatsioonini, tagades, et iga samm on täpselt ja korrektse täpsusega planeeritud.

Kahjukäsitlus

Kahjukäsitluse all mõeldakse protsessi, kus tuvastatakse sõiduki kahjustuste ulatus ja olemus. Kvaliteetne kahjukäsitlus hõlmab kindlustusega suhtlust, et kindlaks määrata kahjude hüvitamise tingimused. Kerevenituspinki kasutatakse sõiduki šassiis ja kere deformatsioonide fikseerimiseks ning nende algsele kujule tagasi toomiseks, mis on ülioluline taastamise esimeses etapis.

Remondikalkulatsioon

Remondikalkulatsioon on protsess, kus pärast kahjustuste hindamist koostatakse täpne ja detailne kalkulatsioon remonditööde maksumusest. See sisaldab materjalide, varuosade ja tööaja arvestust. Kalkulatsioonid tuleb teostada hoolikalt, et kindlustada tööde läbipaistvus ning kliendi ja kindlustusseltsi usaldus. Remondikalkulatsioonides arvestatakse ka asendusauto võimalust remondi ajaks.